Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ' (zowel GBGGZ als SGGZ) binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te stellen. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven hoe de zorgverlener haar zorg organiseert op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Wij vinden het belangrijk dat dit een leesbaar document is dat zowel door zorgverzekeraars, verwijzers, als cliënten eenvoudig gebruikt kan worden. Onderstaand de kwaliteitsstatuten van onze GZ-psychologen:

Kwaliteitsstatuut Greetje Koertshuis
Kwaliteitsstatuut Mieke Westen-Neef
Kwaliteitsstatuut Marjolein de Koning
Kwaliteitsstatuut Annelies van den Berg
Kwaliteitsstatuut Erna Huijskens
Kwaliteitsstatuut van der Heijden

Visitatie

Om een goede kwaliteit te kunnen leveren, proberen wij scherp te blijven op ontwikkelingen in het veld alsmede te voldoen aan gestelde eisen en voorwaarden. Alle GZ-psychologen die werkzaam zijn voor Tract psychologen hebben een visitatiecertificaat.

Kwaliteit in zorg basis GGZ

Wij zijn in het bezit van het Keurmerk BasisGGZ 2022. Dit is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. We laten daarmee zien dat we ons inzetten op cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, ons continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk volgen.

Zorgkaart Nederland

Wij zijn aangesloten bij zorgkaart Nederland. Op deze site kunt u inzicht krijgen in tevredenheid van cliënten en kunt u zelf ook kenbaar maken wat u van onze praktijk vindt.

Tevredenheidsonderzoek

In het kader van de Routine Outcome Measurements nemen wij bij beëindiging van een behandeltraject ook een vragenlijst af die gaat over tevredenheid van zorg, de CQi.

Wij vinden het prettig te weten wat de ervaringen zijn van cliënten zodat we ook kunnen bijsturen waar nodig.

In onderstaande diagram zij de tevredenheidsscores opgenomen van het afgelopen jaar. Op een schaal van 0-10 werden cliënten gevraagd een rapportcijfer te geven voor de totale ontvangen behandeling. Wij zijn blij met deze goede beoordelingen van gemiddeld 8,5.

CQi Tevredenheidsscore

Geactualiseerd op 21 februari 2024