Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Zorroo

Onze psychologen hebben overeenkomsten afgesloten met Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken). Zorroo vergoedt de behandelingen van volwassen clienten die via de deelnemende huisartsen zijn verwezen. Als uw huisarts aangesloten is bij Zorroo dan kan deze naar ons verwijzen voor behandeling. Uw behandeling wordt dan geheel vergoed, er wordt geen aanspraak gedaan op het eigen risico van de zorgverzekering. De huisarts of praktijkondersteuner (POH-GGZ) bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt.

Het Huisartsenteam

Zorggroep Het Huisartsenteam is een samenwerkingsverand binnen de BasisGGZ, waarin gestreefd wordt naar de best passende psychische zorg door de juiste zorgverlener. Dit doen we met alle zorgpartners door zoveel mogelijk een sluitende zorgketen GGZ te realiseren zodat de client geen schotten ervaart bij verwijzing naar een andere zorgverlener. Als uw huisarts deelneemt dan kan deze naar ons verwijzen voor behandeling. Uw behandeling wordt vergoed, maar er wordt wel eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico van de zorgverzekering.

Zorgverzekering

De eerstelijns psychologische zorg is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Als er sprake is van een psychiatrische stoornis, dan wordt uw behandeling vergoed vanuit dit basispakket. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief van uw huisarts te hebben waarin de verwijsreden en (het vermoeden van) een stoornis genoemd staan.

Vanaf 2022 wordt er gerekend per consult (hoeveel consulten vergoed worden in 2023 is afhankelijk per zorgverzekeraar), dus niet meer per geheel behandeltraject. Voor behandeltrajecten die in het ene kalenderjaar starten en doorlopen in het volgende kalenderjaar betekent dit dan ook dat er twee keer het eigen risico wordt verrekend.

Behandelingen die vallen binnen het basispakket, zullen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend worden. U ontvangt hiervan geen factuur van ons. Onverzekerde zorgconsulten zullen eens per maand aan u gefactureerd worden. Kosten zijn per 01-01-2024 €98,- per 45 minuten. Het gaat om zaken als aanpassingsstoornissen, fobieën, werkgerelateerde problemen of relatieproblemen, of als cliënten ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Tract Psychologen heeft contracten met de alle zorgverzekeraars. U hebt dan wel recht op vergoeding indien uw behandeling voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, maar het kan zijn dat de vergoeding lager uitvalt. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. Wij hanteren dan gemiddeld 90% van de door de NZA vastgestelde maximum tarieven voor de GBGGZ. De tarieven verschillen per verzekeraar.

Voor afspraken die niet op tijd (<24 uur) zijn afgezegd per mail of telefoon, geldt dat hiervoor € 55,00 per consult in rekening gebracht wordt.

Kind/jeugd

Sinds 2015 wordt de behandeling van kinderen niet meer door de ziektekostenverzekering vergoed, maar door de gemeente waarin u woonachtig bent. Wij nemen momenteel geen jeugdige clienten meer in behandeling.