Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding en intake

16 mei 2024: Alleen patienten van huisartsenpraktijken Kloosterpad en Beljaart Rood in Dongen, de huisartspraktijken in Rijen, Teteringen en Ginnekenweg kunnen zich aanmelden.

U kunt zich aanmelden bij onze afsprakenbalie via telefoonnummer: 06-14 78 26 42 op werkdagen tussen 8.00 u en 17.00 u.

Tijdens het eerste gesprek, de intake, geeft de psycholoog u allereerst de gelegenheid uw vraag of klachten aan haar voor te leggen. U zet dan samen met de klachten op een rijtje. Er kan hiervoor ook gebruik worden gemaakt van vragenlijsten. Vervolgens maakt de psycholoog een behandelplan, dat aan u wordt voorgelegd en indien akkoord, door beiden wordt ondertekend.

Wachttijden

Momenteel nemen we gezien de drukte beperkt nieuwe patienten aan. Alleen patienten van huisartsenpraktijken Kloosterpad en Beljaart Rood in Dongen, de huisartspraktijken in Rijen, Teteringen en Ginnekenweg kunnen zich aanmelden.  De gemiddelde wachttijd voor aanmelding en behandeling voor volwassenen bedraagt ongeveer 8 weken. update 16-05-2023). Er zit geen wachttijd tussen intake en start behandeling. De wachttijd is niet afhankelijk van waar iemand is verzekerd.

Wij nemen geen nieuwe jeugdige clienten meer aan.

Mocht u behoefte hebben aan wachtlijstbemiddeling, dan kunt u met uw verzekeraar contact opnemen.

Behandeling

In het eerste gesprek worden praktische zaken met u besproken, zodat u duidelijk weet waar u aan toe bent. Aan de hand van de intake wordt er een behandelplan gemaakt. In de behandelingen wordt gebruikt gemaakt van diverse therapiemogelijkheden. Bij cognitieve gedragstherapie vindt een gezamenlijk proces plaats in het onderzoek naar negatieve gedachten en de zoektocht naar meer realistisch denken en handelen. Hiervoor kan ook gebruik worden gemaakt van huiswerkopdrachten en e-health. EMDR is in beginsel een traumabehandeling maar kan ook worden toegepast op angst, paniek en stemmingsproblematiek.Tijdens het ophalen van herinneringen zal de behandelaar afleidende stimuli inzetten om zo de emotionele lading te neutraliseren. Zie ook www.emdr.nl. Daarnaast wordt ook oplossingsgerichte therapie en schematherapie aangeboden waarbij onderliggende patronen in denken en handelen worden omgevormd. Consulten kunnen eventueel ook digitaal plaatsvinden. E-health vanuit Minddistrict kan worden ingezet bij nagenoeg alle in de BGGZ behandelbare soorten problematiek. Men krijgt dan opdrachten, oefeningen en informatie die te maken hebben met de betreffende klachten. De behandeling is er op gericht dat men weer in eigen kracht komt te staan, de regie te kunnen pakken en handvatten te verkrijgen om eventuele toekomstige problemen zelfstandig aan te pakken.

Het kan wel eens voorkomen dat de behandeling langer gaat duren, of dat de problematiek complex is. In zo’n geval worden met u andere mogelijkheden tot hulpverlening besproken en kan er worden besloten u via de huisarts door te verwijzen naar andere hulpverlening.

Wij vinden het belangrijk dat het 'klikt' tussen u en de psycholoog. Mochten er bezwaren gerezen zijn tegen de behandeling, vindt u dat de psycholoog niet duidelijk is geweest over de gang van zaken of u niet juist heeft bejegend, dan is het raadzaam uw vragen over de behandeling of de klachten met de psycholoog zelf te bespreken. U kunt ook contact opnemen met een van de maten te weten Mieke Westen of Greetje Koertshuis via info@tract-psychologen.nl. We gaan graag in gesprek met u. Samen proberen we altijd tot een passende oplossing te komen. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we bij zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

 

 

Groepsfoto

Werkwijze

Werkwijze