Op weg naar verandering

Op weg naar verandering

Op weg naar verandering

Tract Psychologen biedt psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Heeft u psychische klachten of zit u ergens mee en lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen? In zo'n geval kan de hulp van een psycholoog u mogelijk uitkomst bieden. Wij geven kortdurende hulp bij emotionele problemen of gedragsproblemen, waarbij we ons met name richten op het wegnemen van, of anders omgaan met, de huidige klacht(en) of persoonlijkheidspatronen. 

Niet alle klachten zijn passend binnen de kortdurende generalistische basis GGZ. Daarvoor zal intake plaatsvinden om dat te kunnen beoordelen. Wij behandelen geen verslavingsproblematiek, psychotische stoornissen of ernstige eetproblematiek. Wij zijn niet uitgerust op psychodiagnostische vragen.

Wel zijn wij op zoek naar een nieuwe collega GZ-psycholoog die ons team wil komen versterken. Voor meer informatie: zie blad "vacatures" elders op deze site.

onze werkwijze direct contact

Voeten