Op weg naar verandering

Op weg naar verandering

Op weg naar verandering

Let op: per 31 mei 2021 zal onze locatie De Vennen verhuizen naar Gezondheidscentrum Kloosterpad (Kloosterpad 2, 5104 JT, Dongen, eerste verdieping)

Update 12-05-2021: Info omtrent het Coronavirus. Tract psychologen hanteert de richtlijnen van het RIVM en de richtlijn 'GGZ en Corona' rondom het Coronavirus om verdere verspreiding te voorkomen. De meeste consulten zullen nog altijd op de praktijk plaatsvinden, tenzij uw behandelaar anders besluit en u hierover geinformeerd wordt. Daarom vragen wij u om bij lichte klachten (zoals neusverkoudheid, luchtwegproblemen, hoesten, keelpijn en/of koorts) niet de praktijk te bezoeken. U kunt de afspraak dan (kosteloos) verzetten. In overleg met uw behandelaar kan er in plaats van een face to face gesprek op de praktijk ook een telefonisch consult aangeboden worden of gebruik gemaakt worden van videobellen. 

Tract Psychologen biedt psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Heeft u psychische klachten of zit u ergens mee en lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen? In zo'n geval kan de hulp van een psycholoog u mogelijk uitkomst bieden. Wij geven kortdurende hulp bij emotionele problemen of gedragsproblemen, waarbij we ons met name richten op het wegnemen van, of anders omgaan met, de huidige klacht(en) of persoonlijkheidspatronen.

onze werkwijze direct contact

Voeten