Op weg naar verandering

Op weg naar verandering

Op weg naar verandering

Met enthousiasme willen we u informeren over onze nieuwe naam. Na een verandering in de samenstelling van onze maatschap hebben we besloten over te gaan tot een naamswijziging, een volgende, logische stap binnen onze praktijk. Vanaf 1 juli 2019 is de naam Mosmans en Bloemen Psychologen dan ook overgegaan naar Tract Psychologen!

Tract Psychologen biedt psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Heeft u psychische klachten of zit u ergens mee en lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen? In zo'n geval kan de hulp van een psycholoog u mogelijk uitkomst bieden. Wij geven kortdurende hulp bij emotionele problemen of gedragsproblemen, waarbij we ons met name richten op het wegnemen van, of anders omgaan met, de huidige klacht(en) of persoonlijkheidspatronen.

onze werkwijze direct contact

Voeten