Kinderen en jeugd

Kinderen en jeugd

Kinderen en jeugd

Speciaal voor kinderen en adolescenten zijn er kinder- en jeugdpsychologen binnen onze praktijk werkzaam. Kinderen kunnen voor diverse klachten bij ons terecht, zoals opvoedings- en gedragsproblemen, klachten van onzekerheid, problemen na scheiding van de ouders of wanneer ze gepest worden of zelf pesten en sociale vaardigheidsproblemen. Ook voor spanningsklachten, angsten, stemmingsproblemen of rouwverwerkingsproblematiek kunnen kinderen of jeugdigen zich bij ons aanmelden.

De psycholoog zal na een eerste gesprek in kaart brengen wat er aan de hand is en daarop de behandeling afstemmen. Dit kan bestaan uit diagnostiek, of het geven van adviezen en handvatten hoe met bepaalde problematiek kan worden omgegaan. De gesprekken kunnen plaatsvinden met alleen het kind, maar ook samen met u, als ouder of opvoeder, of zonder het kind en dus alleen met de ouder(s).

Voor kinderen tot 12 jaar is toestemming van beide (gezaghebbende) ouders nodig, voor kinderen tussen 12 en 16 jaar is toestemming nodig van zowel beide (gezaghebbende) ouders als van het kind, en bij 16 jaar en ouder is alleen de toestemming van het kind voldoende.

direct contact

Kinderen en jeugd

Kinderen en jeugd