Mosmans en Bloemen psychologen

Mosmans en Bloemen psychologen

Mosmans en Bloemen psychologen

Mosmans en Bloemen psychologen wordt Tract psychologen

Mosmans en Bloemen psychologen biedt psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Heeft u psychische klachten of zit u ergens mee en lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen? In zo'n geval kan de hulp van een psycholoog u mogelijk uitkomst bieden. Wij geven kortdurende hulp bij emotionele problemen of gedragsproblemen, waarbij we ons met name richten op het wegnemen van, of anders omgaan met, de huidige klacht(en).

Tijdens het eerste gesprek, de intake, geeft de psycholoog u allereerst de gelegenheid uw vraag of klachten aan haar voor te leggen. U zet dan samen met de psycholoog de klachten op een rijtje. De psycholoog kan hiervoor ook gebruik maken van vragenlijsten. Vervolgens maakt de psycholoog een behandelplan, dat aan u wordt voorgelegd en indien akkoord, door beiden wordt ondertekend.

homepage direct contact

Psychologenpraktijk Mosmans en Bloemen

Sinds 2006 is Mosmans en Bloemen een gevestigde naam als psychologenpraktijk in Dongen, Breda en Rijen. Samen met onze psychologen hebben we sinds die tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Die ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er in 2017 een andere samenstelling van onze maatschap is gekomen, waardoor een nieuwe naam een volgende logische stap is. We zullen met hetzelfde enthousiaste, betrokken en deskundige team van psychologen blijven werken, net zoals bij Mosmans en Bloemen het geval was. Ook aan onze werkwijze gaat er niks veranderen.

Wat krijgt u er dan wél van mee als cliënt of verwijzer? Ten eerste zal, naast de naam zelf, ons bedrijfslogo veranderen. Dit logo kunt u tegenkomen op onze visitekaartjes, bij onze vestigingen of bij de huisartsenpraktijken waar we mee samenwerken. Daarnaast maken we gebruik van deze nieuwe website waarop alle informatie over onze psychologenpraktijk terug te vinden is. Tenslotte is ons emailadres veranderd; voor de exacte contactgegevens verwijzen we u graag naar de contact pagina.

Mosmans en Bloemen psychologen